آرشیو روزانه: ۱ دی ۱۳۹۲

برای فعالیت بین المللی آماده شویم

از دوستانی که به زبان انگلیسی (توانایی ترجمه و نوشتن صحیح) تسلط دارند دعوت می شود تا برای انجام فعالیت داوطلبانه در پروژه “حضور یوزپلنگ آسیایی در جام جهانی” در جلسه ای که به همین منظور برقرار خواهد شد، حضور به هم رسانند. لطفا حضور خود را از طریق بخش نظرات همین سایت اعلام فرمایید. …