آرشیو روزانه: ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

من و کُشتی و بوداپست

1) همیشه با شنیدن نام “بوداپست” به یاد 25 سال پیش می افتم، زمانیکه “مجید ترکان”، کشتی گیر مازندرانی در مسابقات جام جهانی کشتی در این شهر مدال نقره گرفت. برای این در خاطرم مانده که “قهرمان” در هنگام بازگشت به وطن به منزل ما آمد و یک شب اقامت کرد. 2) 20 سال پیش خودم …