آرشیو روزانه: ۲۲ شهریور ۱۳۹۲

33- به سوی تهران

امشب، آخرین شب سفر است. فردا (13 سپتامبر) به تهران بر می گردیم. اگر اینگونه پش بینی کنم که بنده ساعت 24 از فرودگاه امام خمینی بیرون بیایم، بنابراین فقط 24 ساعت در تهران خواهم بود. چون دقیقا ساعت 24 روز 14 سپتامبر باید در فرودگاه امام خمینی باشم و با یک گروه دیگر برای …