آرشیو روزانه: ۱۸ شهریور ۱۳۹۲

دختر دریا

ساعت از نیمه شب گذشته، صدای ترنم باران وجود بی خواب من را هشیارتر از همیشه کرده. در این لحظه به تن پنجره حسادت می کنم که از باران تر می شود. بگذریم… “ریحان” را می شناسید؟ دختر دریا را؟ فکر کردم می شود آن را همتای “لورلای” آلمانی ها و “پری دریایی” دانمارکی ها …