آرشیو روزانه: ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

29- بروکسل و پاریس

فردا صبح (9 سپتامبر) “آمستردام” را به مقصد “پاریس” ترک می کنیم. در این مسیر یک توقف کوتاه برای دیدار از “بروکسل” خواهیم داشت. پاریس آخرین اقامتگاه ما خواهد بود و بعد از چهار شب اقامت، سفر 29 روزه ما تمام خواهد شد و به تهران بر می گردیم. خدمت علاقمندان عرض کنم که گزارش …

28- Iamsterdam

دومین شبی است که در “آمستردام” سپری می کنیم. اینجا همان شهری است که مردم از سر و کولش بالا می روند. بعضی سوار بر دوچرخه، برخی نشسته در کافه، خیلی ها در صف موزه، و دیگرانی در سرگردانی محدوده قرمز. اینجا، شما صدای نفس کشیدن شهر را می شنوید… آدم اگر در بهشت باشد …