آرشیو روزانه: ۱۴ شهریور ۱۳۹۲

25- گشت کپنهاگ

امروز، 5 سپتامبر، دقیقا نیم ساعت دیگر به سمت “هامبورگ” می رویم. در روز 4 سپتامبر، یک مرتبه با اتوبوس و همراهی راهنمای محلی، و یک مرتبه خودمان با پای پیاده در “کپنهاگ” گشتیم. شما را به گزارش تصویری از این شهر دعوت می کنم:

پنج ساله شد

مطلب زیر حاوی برخی از آمارهایی است که برای ثبت روند فعالیت این سایت محاسبه شده است و صرفا جهت مستندنگاری و شفافیت برای خودم و علاقمندان ارائه می شود: دقیقا در 14 شهریور (5 سپتامبر) سال 1391 این سایت شامل 1510 نوشته و 11662 نظر بوده است. بدین معنی که در چهار سال اول به …