آرشیو روزانه: ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

24- کپنهاگ

100 یورو دادم، 635 کرون دانمارک گرفتم. بله، در “کپنهاگ” هستیم… امروز صبح (3 سپتامبر) “برلین” را ترک کردیم و به بندر “Puttgarden” آلمان آمدیم. در آنجا با پرداخت 300 یورو با اتوبوس سوار کشتی های Ferry شدیم و بعد از یک ساعت در بندر Rodby دانمارک پیاده شدیم. دو ساعت بعد به “کپنهاگ” رسیدیم. …