آرشیو روزانه: ۹ شهریور ۱۳۹۲

19- به سمت برلین

فردا صبح (شنبه، 31 آگوست) “پراگ” را ترک می کنیم و به سمت “برلین” می رویم. در مسیر از شهر “درسدن” بازدید خواهیم کرد. همچنین فردا صبح دو نفر از همسفرانم از جمع ما جدا می شوند تا به “بوداپست” بروند. بنابراین از فردا تعداد همراهانم 37 نفر خواهد بود. البته با احتساب راننده و …