آرشیو روزانه: ۸ شهریور ۱۳۹۲

18- گزارش تصویری از وین

چهارمین مرتبه است که به کشور اتریش سفر می کنم، ولی دومین بار است که “وین” را می بینم. در سفر قبلی به این شهر نتوانستم گزارش سفر که قرار بود در آدرس http://nooraghayee.com/?p=16305 نوشته شود را تمام کنم و البته هنوز همچنان کامل نشده است. اما سعی می کنم در زیر یک گزارش تصویری خدمتتان ارائه …

17- CZECH In

وقتی “وُلفی” مُرد، آهسته آهسته قطرات اشک آسمان بر شیشه اتوبوس ما نقش بست و آفتابگردان ها زیر باران سر خم کردند. در این لحظه ما CZECH In کردیم. “وُلفی” نام اختصاری “ولفگانگ آمادئوس موتزارت” است که همسر موتزارت در فیلم “آمادئوس”  او را این چنین صدا می کند. ما وقتی از “ونیز” به “وین” …