آرشیو روزانه: ۳ شهریور ۱۳۹۲

12- عکس هایی که ندیدید

چند عکس برای مرور روزهای گذشته از این سفر تقدیم می کنم: برج پیزا کپی از مجسمه داوود در میدان “میکل آنژ” فلورانس نمایی از فلورانس نمایی از رودخانه “آرنو” در فلورانس کلیسای “سن پیتر” در “واتیکان” معجزه ی “میکل آنژ” در کلیسای “سن پیتر” این اتومبیل “قرمز”،می تواند رُم تلقی شود.

11- ونیز

دو خشکی (سرزمین اصلی) در نزدیکی “ونیز” قرار دارند یکی “مستره” نام دارد و دیگری “مارگرا”. ما در “مستره” اقامت داریم. دیروز غروب رسیدیم. امروز “ونیز” و “مورانو” را دیدیم. بلیط رفت و برگشت قایق برای مسیر ونیز-مورانو 6 یورو است. حدود 25 دقیقه  طول می کشد تا از ونیز به مورانو برویم و با …