آرشیو روزانه: ۱ شهریور ۱۳۹۲

10- گزارش موناکو

موناکو با مساحت تقریبی دو کیلومتر مربع و 40000 نفر جمعیت، متراکم ترین کشور جهان و بعد از واتیکان، کوچکترین کشور جهان است. ظاهرا از آنجا که این کشور بر روی صخره بزرگی که درون دریا فرو رفته قرار دارد، محلی ها به آن صخره می گویند. “مونت کارلو” نام پایتخت “موناکو” است. در سال …