آرشیو روزانه: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲

گزارش کوتاه

1- به “ملکوت” رفتیم اما نیروی انتظامی از برگزاری مراسم “نوروز بل” جلوگیری کرد. البته بنده و بقیه هموطنانم قبلا هم از الطاف محترم این حافظان نظم و قانون در ایجاد نظم عدم برگزاری مراسمی دیگر، همچون “جشن سده” برخوردار شده بودیم. به هر حال امیدوارم این نهاد محترم در اجرای وظایفش کماکان مقتدر عمل …