آرشیو روزانه: ۲۵ تیر ۱۳۹۲

پخش فیلم مربوط به خوراکی ها و نوشیدنی های ایران در استرالیا

اگر یادتان باشد، سال پیش راهنمای یک گروه استرالیایی بودم که برای ساخت فیلم مستند در رابطه با خوراکی ها و نوشیدنی ها به ایران آمده بودند. البته آنها قبل از آمدن به ایران به کشورهای مالت و لبنان هم سفر کرده بودند. برای اطلاعات بیشتر از این سفر می توانید به آدرس http://nooraghayee.com/?cat=876 مراجعه …