آرشیو روزانه: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

تخت جمشيد

امروز به همراه مسافران اسپانيايي ام از نقش رستم و تخت جمشيد بازديد كرديم. هنگامي كه توضيح مي دادم يكي شان در حالي كه تحت تاثير قرار گرفته بود، بر روي يكي از صندلي هاي چوبي محوطه تخت جمشيد نشست و رو به من گفت: This is our history بعد كه بيشتر توضيح داد دانستم …

توضيح

از ١١ تا ١٣ ارديبهشت خوزستان بودم. روز ١٤ ارديبهشت در تهران از شدت بيماري حتي نتوانستم يك لحظه هم از رختخواب بيرون بيايم. از ديروز (١٥ ارديبهشت) تا آخر هفته (٢٠ ارديبهشت) در سفر شيراز و اصفهان خواهم بود. اين ها را نوشتم تا دليل به روز نشدن سايت براي خوانندگان محترم مشخص باشد. …