آرشیو روزانه: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

از روي تخت درمانگاه

نيمه هاي ديشب سردرد بعد از ١٤ ساعت رهايم كرد. تا آمدم از بي دردي لذت ببرم، متوجه شدم كليه سمت راستم درد دارد. تا صبح تحمل كردم. حالا آمده ام درمانگاه و روي تخت دراز كشيده ام. آمپول زدند و سُرُم. چند دقيقه قبل جواب آزمايش مشخص كرده كه سنگ كليه دارم. دكتر گفت: …