آرشیو روزانه: ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

بخش فراموش شده

در آخرین روزهای سال قبل (1391) تصمیم گرفتم که اتاقم را عوض کنم. کوچ چند متری از اتاق قبلی به اتاق جدید به دلیل تنبلی بنده و انبوه کتابها یک کابوس بزرگ بود. اما بالاخره این فرآیند دیروز تمام شد. در این بین، به برخی از دست نوشته ها، داستان های کوتاه و اشعاری برخوردم …