آرشیو روزانه: ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

محراب

هر کسی که محراب “اُلجایتو” و همچنین محراب‌های مساجد نائین، بسطام، اردستان و … را دیده باشد، حتما از زیبایی آن‌ها به وجد آمده است. امروز به این فکر می‌کردم که آیا هیچ تحقیق جامعی در رابطه با طرح و نقش و انواع “محراب”‌های زیبای مساجد ایران صورت گرفته است یا خیر؟ تا جایی که …