آرشیو روزانه: ۱۳ فروردین ۱۳۹۲

12

بعد از 14 ساعت پرواز از “سیدنی” به “ابوظبی” رسیده ایم. به دلیل اینکه حدود 9 ساعت زمان ترانزیت (زمان بین دو پرواز) طول می کشد، به استراحتگاه فرودگاه (Business Lounge) آمده ایم. برای ورود به این مکان باید نفری 50 دلار و گاهی 55 دلار بابت 4 ساعت اقامت (استراحت) بپردازید. این مکان با هتل فرق دارد، در واقع …