آرشیو روزانه: ۱۲ فروردین ۱۳۹۲

11

در لابی هتل نشسته ام و منتظرم همسفرانم Check out کنند. ساعت 12:10 ظهر است و ما ساعت 17:30 هتل را ترک می کنیم تا به فرودگاه برویم. این دفعه با استرالیا ارتباط بهتری برقرار کردم. “سیدنی”، “گلد کوست” و “بریزبن” طعم خوشتری برایم داشتند، اما هنوز “ملبورن” برایم غریبه است. دفعه قبل که در …