آرشیو روزانه: ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

١0

امروز روز آزاد گروه بود. هر کدام از مسافران به دنبال سرگرمی خود رفتند. برای من روز موزه بود و روز دیدار با یک دوست: دقیقا حدود یک سال و سه ماه پیش (در شب سال نو میلادی 2012) در کنار این یادمان، خانم “بوشهری” و پسرش را به صورت بسیار اتفاقی ملاقات کردم. می …