آرشیو روزانه: ۹ فروردین ۱۳۹۲

9

دیروز از “گلد کوست” به “سیدنی” آمده ایم. “سیدنی” شورانگیزتر از بقیه شهرهایی است که در استرالیا دیده ام. از این لحاظ “بریزبن” Brisbane در رتبه ی دوم قرار دارد. “سیدنی” ابعاد دلچسبی دارد. چگالی این شهر “پاریس” و “بوداپست” را برایم تداعی می کند. امروز گشت نیم روزه شهر سیدنی را تجربه کردیم. چون …