آرشیو روزانه: ۵ فروردین ۱۳۹۲

6

این شهر واقعا زیباست. تواما خیره کننده و آرامش بخش است. کمتر از 600000 نفر جمعیت دارد و سالیانه میزبان 5000000 گردشگر است. تا جایی که من می بینم تعداد گردشگران چهره شهر را نخراشیده و این مایه دلگرمی است. ما “گُلد کوست” (Gold Coast) هستیم. شما را به دیدن چند عکس دعوت می کنم: …