آرشیو روزانه: ۳ فروردین ۱۳۹۲

5

این استرالیا، هنوز همان استرالیایی است که حدود یک سال و اندی پیش دیدم. با خودم فکر می کردم شاید این دفعه، مِهر استرالیا در دلم بنشیدند. اما چنین نشد. این کشور مدرن است، به اندازه خودش زیباست، نمک ندارد که ندارد. به هر حال… امروز (23 مارچ 2013) به همراه 21 همسفر از 26 …