آرشیو روزانه: ۲ فروردین ۱۳۹۲

4

قبل از هر چیز باید بگویم در لحظه ی تحویل سال که در فرودگاه امام خمینی تهران بودیم، هیجان و شادی خاصی در فرودگاه جز همان چند تصویری که با موبایل گرفتم، مشاهده نکردم که شرح دهم. دیگر اینکه هتل 5 ستاره Marriot ملبورن که در آن اقامت داریم در مکان خوبی از شهر واقع …