آرشیو روزانه: ۱ فروردین ۱۳۹۲

3

دیروز (30 اسفند 1391) ساعت 12 منزل را ترک کردم و امروز (1 فروردین 1392) ساعت 14 به وقت تهران و ساعت 21:30 به وقت ملبورن به هتل محل اقامتمان رسیدیم. درواقع از زمان ترک خانه در تهران تا رسیدن به هتل در ملبورن 26 ساعت طول کشید. 13 ساعت از این 26 ساعت را در هواپیمایی …