آرشیو روزانه: ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

سفر به محضر استاد

دیروز (۱۱ اسفند) ۱۶ نفر با چهار اتومبیل از تهران به سمت سلمانشهر (متل قو) حرکت کردیم تا یکی از پرهیجان ترین روزهای زندگی امان را تجربه کنیم. ما به دیدار “دکتر منوچهر ستوده” رفتیم و آنچه در زیر می بینید، گزارش تصویری از این سفر ۱۴ ساعته است: ساعت ۵:۱۵ صبح تهران را ترک …