آرشیو روزانه: ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

11- شب آخر

ساعت 19:15 دقیقه به وقت آمستردام بر روی تخت هتل نشته ام و می نویسم. فردا روز بازگشتمان است. هوای اروپا کم کم به سردی می گراید اما لطیف است. وقتی پایم به ایران برسد، اولین ساعات اول مهر خواهد بود. گفته بودم که با پاییز برمی گردم. سفر خوبی بود به همراه بدی هایش.