آرشیو روزانه: ۱۶ شهریور ۱۳۹۱

هرچند که کمی دیر شد

همان طور که احتمالا می دانید هنوز بخش هایی از سفرنامه ی “رویا، سفر، خاطره” تمام نشده است. اگر یادتان باشد این سفرنامه مربوط می شود به گزارش سفر شهرهای بوداپست، وین، پراگ، برلین و همچنین شهرهای دیگری که در میانه ی راه از آنها بازدید کرده ایم. بنابراین سعی می کنم در هر فرصتی که پیش …