آرشیو روزانه: ۱۵ شهریور ۱۳۹۱

غ

فکر کنید به تئاتری دعوت شده‎اید که فقط یک بازیگر مَرد دارد. او در نُه اپیزود با حرکاتی که می‎توانید آن‎ها را در ذهنتان مجسم کنید، با خودش واگویه می‎کند. شما را دعوت می‎کنم به دیدن تئاتر “غ” اپیزود هشت تا مانده به آخر – مرد بر روی زمین نشسته: – دعایت می‎کنم. – دعاکن …