آرشیو روزانه: ۱۰ شهریور ۱۳۹۱

9) یک ماه بعد از سفر

دیروز (9 شهریور)، راس ساعت 18، در کنج یک کافه، فرصتی ناگهانی پیش آمد تا با استاد “محمود دولت آبادی” دیدار کنیم. همنشینی شیرین و در عین حال دردناکی بود. ایشان از ویرانی خانه ی پدری اش، دل آزرده بود. پشت هم سیگار می کشید و ضمنا به حرف های بنده و بقیه دوستان گوش …