آرشیو روزانه: ۴ تیر ۱۳۹۱

3- آخرین گزارش تصویری از سفر به مشهد

فرهاد مرادی و بنده چهار روز در شهر مشهد ماندیم و در راستای همایش گردشگری ادبی جلسات متعددی را برگزار کردیم و از مکان هایی در نزدیکی شهر مشهد هم بازدید کردیم. هتل پارس؛ مکان اقامت و برگزاری همایش سالن همایش تصویر دوستانم که حدود بیست سال ندیده بودمشان و داستانشان را در روزنوشتی با …