آرشیو روزانه: ۱۶ خرداد ۱۳۹۱

بخشی از جواب سازمان جهانی گردشگری در رابطه با همایش گردشگری ادبی

با پیگیری های “مسیح شریف” (از اعضای شورای سیاست گزاری همایش گردشگری ادبی) و نامه نگاری با سازمان جهانی گردشگری، ایمیل زیر از این سازمان برای ایشان ارسال شده است. بخشی از این ایمیل را در زیر می خوانید: … Thank you very much for your email and I am very pleased to be informed …

دومین جشنواره سفرنگاری

نخستین دوره‌ی جشنواره‌ی سفرنامه‌نگاری ناصرخسرو قبادیانی، در بهمن ماه 1390 با همکاری چهار مجموعه‌ی فرهنگی- گردشگری (وب‌سایت زورق‌دات‌کام، مرکز پژوهش‌های هفته‌نامه‌ی تعطیلات نو، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران و خانه‌ی جهانگرد استان تهران) برگزار شد و مورد استقبال بسیاری از بزرگان حوزه‌ی ادبیات و فعالان و علاقمندان گردشگری قرار گرفت. دومین دوره‌ی این جشنواره، …