آرشیو روزانه: ۱ خرداد ۱۳۹۱

دورخیز

همان طور که قبلا هم اشاره کرده بودم درصدد هستیم تا “دبیرخانه دائمی فعالیت های مشترک راهنمایان گردشگری سراسر کشور” را ایجاد کنیم. به همین منظور بنده نامه ای را برای انجمن های صنفی و همچنین جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فرستادم که آن را در زیر خواهید یافت. تا امروز انجمن های تهران، اردبیل، …