آرشیو روزانه: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

از جنگ به صلح

گفته می‎شود “گردشگری” بعد از جنگ جهانی دوم بسیار بیشتر از پیش سرعت و رونق گرفته. کارشناسان این‎گونه عنوان می‎کنند که جنگ‎ها معمولا به دلیل عدم شناخت ملت‎ها و فرهنگ‎ها از همدیگر است و سفر و گردشگری راه‎حلی برای این شناخت محسوب می‎شود. با این مقدمه‎ی خیلی کوتاه، قصد دارم مطلب جالبی را عرض کنم …