آرشیو روزانه: ۲۴ اسفند ۱۳۹۰

هارمونی با هستی

حدود سه یا چهار سال پیش متنی نوشتم با عنوان “نمادها در رقص سماع” که در همین سایت و در آدرس  http://nooraghayee.com/?p=347 هم وجود دارد. ظاهرا این متن برای بسیاری از دوستان جالب توجه بوده است. از نقطه نظر خودم، این نوشتار هنوز جای کار دارد و می شود بیشتر به آن پرداخت. اما در …