آرشیو روزانه: ۲۱ بهمن ۱۳۹۰

جشن پنجم: 16

امروز (جمعه، 21 بهمن) تعداد 25 نفر از راهنمایان گردشگری استان خوزستان که قرار است در برگزاری جشن مشارکت داشته باشند، با یک اتوبوس از اهواز به سمت اندیمشک، دزفول، شوشتر و شوش و سایت چغازنبیل رفتند. هدف آنان از این تمرین، موارد زیر بوده است: – زمان بندی مسیرها، کشیدن کروکی، نقشه خوانی، امکان …