آرشیو روزانه: ۲۰ بهمن ۱۳۹۰

جشن پنجم: 15

– صبح ساعت 9 با اتومبیل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان و به همراه افسانه زمانی، سوسن جهرمی و ژاله کاظم زاده از اهواز به اندیمشک رفتیم. – از قلعه مختار (در نزدیکی اندیمشک) بازدید کردیم و نقاط ضعف و قوتش را دوباره مورد بررسی قرار دادیم و تصمیماتی گرفتیم. قرار این …