آرشیو روزانه: ۲۲ دی ۱۳۹۰

93

در رابطه با عدد 93 با یک تفسیر جالب روبرو شدم که برایتان شرح می‎دهم. در هجویه‎ی معروفی که منسوب به فردوسی است، بیتی با مضمون زیر وجود دارد: کف شاه محمود عالی تبار… نُه اندر نُه است، سه اندر چهار بیت به این صورت هم آمده است: کف دست محمود عالی تبار… نُه اندر …