آرشیو روزانه: ۲۰ دی ۱۳۹۰

15

آخرین گزارش سفر به استرالیا: برگشتم ایران. دیشب رسیدم و الان سر کارم حاضر هستم. آخرین عکس ها و توضیحات سفر را تقدیم می کنم: دریچه ای به “گلد کوست” بدون شرح پوست درخت گلد کوست بعد از شام آخر در گلد کوست، مسافران را جلوی در هتل جمع کردیم و با پرتاب کلاهی که در …