آرشیو روزانه: ۷ دی ۱۳۹۰

3

از زمانی که در فرودگاه امام خمینی تهران حضور پیدا کردم تا وقتی که از فرودگاه ملبورن بیرون آمدیم و داخل شهر شدیم، حدود 33 ساعت طول کشید. 33 ساعتی که تحملش آسان نبود. نهایتا برای اولین مرتبه هم به قاره ی اقیانوسیه و هم به کشوری که زبان انگلیسی زبان رسمی آن است، پا …