آرشیو روزانه: ۵ دی ۱۳۹۰

1

تا دو ساعت دیگر در فرودگاه امام خمینی حاضر خواهم شد و تا 5 ساعت دیگر به همراه “اشکان بروج” و مسافرانمان به کوالالامپور پرواز خواهیم کرد. اقامتمان در کوالالامپور در حدود چند ساعت است، از آنجا به ملبورن می رویم و … در این آستانه ی سفر چندان خوب نیستم. چند روزی است که …