آرشیو روزانه: ۳ دی ۱۳۹۰

همايش بين‌المللي گردشگري ادبي

مقدمه در عصر پست‎مدرن که فراروایت‎ها ضعیف‎ترین دوران خود را سپری می‎کنند و بحران هویت گریبان‎گیر بیشتر جوامع جهان شده و افراد در ورطه سرگشتگی و سردرگمی به حال خود رها شده‎اند، جامعه‎ای می‌تواند بقای خود را تضمین و حرکت به جلو را تداوم بخشد که کنترل تاریخ و گذشته خود را در دست داشته …

سه روز گذشته (30 آذر تا 2 دی) به همراه همکاران و دوستان به یزد سفر کردیم. سفر خوبی بود اما دردسرهای یک سفر را داشت و فرصتی برای فراغ بال برایم به وجود نیاورد. دو روز آینده در تهران خواهم بود و بعدش در روز 5 دیماه به مدت 15 روز به سفر (تور …