آرشیو روزانه: ۲۶ آذر ۱۳۹۰

جشن پنجم: 9

جلسه‎ی کمیته برگزاری پنجمین جشن راهنمایان گردشگری در استان خوزستان جلسه‎ی کمیته برگزاری پنجمین جشن راهنمایان گردشگری، پنجشنبه 24 آذر ماه 1390، در دفتر “هفته‎نامه تعطیلات‎نو” در ساعت 15 برگزار شد و تا دقایقی بعد از ساعت 18 ادامه یافت. در این جلسه به دعوت “انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران”، اعضای هیات مدیره انجمن‎های …