آرشیو روزانه: ۱۶ آذر ۱۳۹۰

جشن پنجم: 6

از وقتی که ساعت برگزاری مراسم جشن راهنمایان گردشگری در روز اختتامیه را ساعت 9:57 اعلام کرده ایم (اولین بار در جشن تبریز این موضوع را نهادینه کردیم)، دوستان بسیاری پرسیده اند که چرا ساعت 9:57 را انتخاب کرده اید؟ و ما همیشه گفته ایم: همینطوری. البته همیشه هم توضیح داده ایم که فلسفه ی …

در این دو روز

در این دو روز تعطیلی (عاشورا و تاسوعا) برنامه های سفرهایی که پیش بینی کرده بودم به دلایل مزخرفی اجرا نشد. بنابراین در خانه ماندم، کتاب خواندم، فکر کردم و با خواهرزاده ام بازی کردم. در این میان ایده ای هم به ذهنم خطور کرد: فکر کردم می توانیم یک تقویم به وجود بیاوریم که …