آرشیو روزانه: ۱۳ آذر ۱۳۹۰

جشن پنجم: 5

دیروز به خوزستان سفر کردم و امروز برگشتم. 1- با رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جلسه داشتیم. ایشان برای برگزاری مراسم در خوزستان اعلام آمادگی کردند و قول دادند که برای 500 نفر و برای دو شب، اقامت را مهیا خواهند کرد. 2- با چند تن از همکاران (راهنمایان گردشگری خوزستان) …