آرشیو روزانه: ۷ آذر ۱۳۹۰

هفت و هشت از نگاه كتاب مقدس (تورات و انجيل)

كتاب مقدس برپايه 3 اصل نوشته شده، 3 اصلي كه در كنار هم شكل واحدي ميگيرند: زمان، مكان و فضا. از همان ابتداي تورات در باب آفرينش بر زمان تأكيد ميشود: خداوند روزها و صبح ها و عصرها  را برميشمرد. در آن واحد به مكانها ميرسيم، به آسمان، زمين و در تمامي اينها فضايي خلق …

تا سال 2011

طبق اطلاعاتی که به دست آوردم کلا 24 (از میان 153) کشور هستند که بیش از 10 میراث جهانی (فرهنگی، طبیعی) در فهرست یونسکو ثبت کرده اند. ایران یکی از این کشورهاست که 13 میراث فرهنگی جهانی ثبت کرده است و از لحاظ ثبت جهان به همراه لهستان و پرتغال در رتبه ی 17 دنیا قرار دارد. بد نیست …