آرشیو روزانه: ۵ آذر ۱۳۹۰

امید

یک: حدود شش سال پیش روزی به دکتر ناصر کرمی گفتم: آیا نمی‎شود هر روز یک صفحه از روزنامه همشهری را به گردشگری اختصاص دهید؟ جواب داد: می‎شود، اما آیا نویسنده در این حوزه می‎شناسی؟ و ادامه داد که: الان فقط می‎توانم روی (مرحوم) عباس جعفری و تو حساب کنم که هم سفر می‎کنید و …