آرشیو روزانه: ۴ آذر ۱۳۹۰

آیا به راستی هنر نزد ایرانیان است و بس؟

در سفر اخیرم به اروپا، کتابی را تحت عنوان TEN THOUSANDS YEARS OF ART خریدم که توسط انتشارات PHAIDON در سال 2009 منتشر شده است. در این کتاب 500 شاهکار هنری از فرهنگ‎ها و کشورهای مختلف در بازه‎ی زمانی 8000 قبل از میلاد تا زمان حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر به …