روز: تیر ۲۷, ۱۳۹۰

۱۳- فرودگاه شارل دو گل

در سالن پرواز فرودگاه “شارل دو گل” پاریس نشسته ایم و متتظریم تا به استانبول و از آنجا به تهران پرواز کنیم. با این نوشته، گزارش سفر (تور ۲۰ روزه به اروپا) European Express به پایان می رسد. سفر خوبی بود به جز اینکه یک روز مانده به انتهای سفر و به خاطر بی دقتی، …