روز: تیر ۷, ۱۳۹۰

میراث جهانی ۱۳ تایی شد

نُه باغ ایرانی در فهرست میراث فرهنگی جهانی به ثبت رسیدند. این باغ ها عبارتند از: باغ عباس آباد (بهشهر)، باغ فین، باغ چهلستون، باغ اکبریه (خراسان جنوبی)، باغ شازده، باغ پهلوانپور (یزد)، باغ دولت آباد، باغ ارم و باغ پاسارگاد جالب اینکه هم کل پرونده و هم باغ پاسارگاد با عنوان persian garden به …